Sử dụng tài khoản

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của FITME SPORTSWEAR

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận giữa bạn và FITME THỂ THAO như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, nội dung trình duyệt hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và tốt nhất với việc làm thêm các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không quan tâm đến những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

FITME SPORTSWEAR cam kết đảm bảo tính hợp pháp của công việc cung cấp nội dung trên trang web cho người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung đều được đăng tải trên trang web Tặng thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với phong sơn mỹ tục Việt Nam.

1. Quyền và trách nhiệm của FITME SPORTSWEAR

FITME SPORTSWEAR có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ trang web mà không cần phải thông báo trước khi người sử dụng sử dụng.

FITME SPORTSWEAR có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các quyền truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin trên trang web.

Khi sử dụng trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài khả năng kiểm soát của FITME SPORTSWEAR. Theo đó, FITME SPORTSWEAR không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm chạp, thất bại nào, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng trang web.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng trang web (người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các biểu thức khác nhau trên trang web) có thể được sử dụng nội bộ cho các sản phẩm nâng cấp mục tiêu sản phẩm, dịch vụ của FITME SPORTSWEAR.

FITME SPORTSWEAR cam kết thúc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều chỉnh theo luật hiện hành. Khi đó, FITME SPORTSWEAR sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không có dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do đó, FITME SPORTSWEAR không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có quyền truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng được người sử dụng đưa lên trang web đều không được xem là thông tin mật khẩu, FITME SPORTSWEAR được phép toàn quyền sử dụng hoặc chuyển tải cho bất kỳ mục tiêu nào.

FITME SPORTSWEAR được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên trang web cho tất cả các mục tiêu không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, nhà sản xuất hay tiếp theo thị sản phẩm. FITME SPORTSWEAR không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải có ý thức và đảm bảo những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong giới hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa là FITME SPORTSWEAR sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

FITME SPORTSWEAR có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phải phản hồi lý do.

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đảm bảo tuân theo luật pháp và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của FITME SPORTSWEAR; Không gây nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của những người dùng khác; Không thể thiết lập hoạt động và quản lý trang web của FITME SPORTSWEAR.

Bạn đã xác định và chấp nhận rằng FITME SPORTSWEAR và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên FITME SPORTSWEAR không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phức tạp thất bại, tổn hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào Bạn quyết định sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web với bất kỳ nhân vật nào.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào sử dụng thông tin trên Trang web này thì phương thức tốt nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt duy trì quyền truy cập/ sử dụng thông tin trên trang web .

3. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

Một tài khoản sử dụng bị vô hiệu hóa theo quyết định của tòa nhà có bản quyền đã được thẩm định sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các tài khoản còn lại.

FITME SPORTSWEAR luôn hoan nghênh những ý kiến/ góp ý của bạn về website nội dung. Nếu có một phần nào của trang web này mà bạn cho rằng có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của FITME SPORTSWEAR.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo nên sự đồng thuận giữa FITME SPORTSWEAR và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên trang web. FITME SPORTSWEAR có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang web. Bạn nên thường xuyên truy cập trang web để theo dõi các quy định này khi sử dụng.